Vores værdier

Vores mission – om verden og vores plads i den

Informationssamfundet har skabt et nyt, grænseløst forretningsliv, der domineres af globale markedspladser, just-in-time-logistik og en stadig hårdere konkurrence. På trods af al ny teknik og sociale netværk er det dog stadig utrolig vigtigt at være til stede, at se virkeligheden, at møde forretningspartnere ansigt til ansigt og skrive under på kontrakter.

En stadig mere opkoblet verden står i kontrast til en ofte tidskrævende og manuel visumhåndtering. Konstant skiftende åbningstider, rutiner og regler på ambassaden gør det besværligt og tidskrævende for den enkelte rejsende selv at søge og få bevilget visum i tide inden afrejsen. Det er vores forretningside at tilbyde en service, der undgår det største tidsspilde og de største udgifter, det medfører, hvis man selv søger. Det er grundlaget for vores kernetilbud – det, vi kalder vores mission:

Comet hjælper virksomheder og privatpersoner med at rejse til og virke på udenlandske markeder lige så nemt og effektivt som i hjemlandet. Vi åbner verden for dig og din virksomhed.

Eller lidt kortere og mere koncist:

Vi åbner verden

 

Vores vision – en mere åben verden

1985, det år Comet Consular Services startede sin virksomhed, er både nært og fjernt i vores historie. Da blev meddelelser og dokumenter primært sendt med bud, brev og telex. Der var ikke noget, der hed internet. Mobiltelefoner vejede fire kilo og var som regel fastmonterede i biler. Verden var papirbaseret og trådbunden. Vi var analoge.

I dag er internettet en selvfølge over hele verden. Vi er opkoblede døgnet rundt. Selv vores pas er snart fuldt integrerede i et globalt elektronisk handels- og logistiksystem takket være smarte chips og passive sendere. Vi er digitale væsner.

Det politiske landskab er også i konstant forandring. Grænser forsvinder, nye stater opstår, regler forsvinder og tilkommer. Dette påvirker os og vores tjenester og kræver konstante forandringer.

Vores vision er et langsigtet mål, der beskriver vores fremtidige markedsposition, og som giver os inspiration i vores fortsatte udvikling:

Comet skal som Nordens førende servicepartner inden for konsulær information samt dokument- og visumhåndtering bidrage til nemmere og mere fremgangsrige forretninger i en mere åben verden.