UM

Kommentit
Muissa kuin Apostille-sopimuksen maissa käytettävien asiakirjojen laillistamismenettely on kolmivaiheinen. Julkinen notaari (Maistraatti) varmentaa ensin asiakirjan tai allekirjoituksen. Mikäli kyseessä on viranomaisen myöntämä alkuperäinen asiakirja, voi varmentajana toimia kyseisen viraston virkailija. Tämän jälkeen ulkoasiainministeriön kansalaispalveluissa (laillistukset) varmennetaan julkisen notaarin tai virkailijan allekirjoitus. Lopuksi kulloinkin kyseessä olevan valtion edustusto varmentaa ulkoasiainministeriön laillistamisvahvistuksen.

Tahon käsittelyaika (työpäivää)
2 päivää.

Tahon maksut
Julkisen notaarin varmennus (Maistraatti / Local Register Office)
Apostille-todistus  EUR 12,00 / leima
Notarisaatio EUR 8,00
Ansioluettelon oikeaksi todistaminen EUR 65,00
Elossaolotodistus ulkomailla asuvalle EUR 15,00
Julkisen notaarin oikeaksi todistama allekirjoitus kultakin allekirjoitukselta EUR 8,00
Julkisen notaarin oikeaksi todistama jäljennös/sivu EUR 4,00
Kompetenssitodistus (sisältäen asemaa ja allekirjoitusta koskevan todistuksen) EUR 11,00
Tallelokeron avaaminen/sulkeminen (+ EUR 10,00 jokaiselta seuraavalta lokerolta) EUR 78,00
Täysivaraisuustodistus EUR 33,00
Vekselin protestointi EUR 39,00
Maksu vain käteisellä tai kortilla!
Ulkoasiainministeriön laillistaminen
Laillistaminen EUR 20,00/ leima.
Maksun voi suorittaa vain kortilla tai tilisiirtona!
HUOMAA, ETTÄ SUMMAAN LISÄTÄÄN COMETIN KUSTANNUKSET!