Visum til Aserbajdsjan

Visum til Aserbajdsjan

Etterspørselen etter visum til Aserbajdsjan har vært i hurtig vekst de siste årene. For å kunne yte bedre service til visumsøkerne, har Aserbajdsjans Ambassade i Sverige, etter erfaring fra praksis i andre land, bestemt seg for å la Comet Consular Services, som har bred erfaring i denne bransjen, ta hånd om denne prosessen.

Comet Consular Services er ansvarlig for å håndtere visumsøknader for innreiser til Republikken Aserbajdsjan fra alle reisende med vanlige pass, som er Svenske, Norske eller Finske statsborgere, eller har bostedstillatelse (langvarig studietillatelse eller arbeidsvisum) i et av disse landene. Comet Consular Services vil ha ansvaret for å motta visumsøknader, ta i mot betaling av visumavgifter og returnere ferdigbehandlede pass med visum.

Reisende med diplomatpass må levere søknadene sine direkte til Aserbajdsjans Ambassade i Stockholm.

Comet Consular Services har ingen påvirkningskraft på beslutningsprosessen knyttet til visumsøknadsprosessen. Den endelige avgjørelsen på hvorvidt søkeren får innvilget visum, hvilken type visum søkeren får, visumets gyldighetsperiode, antall innreiser og besøksperiode blir bestemt av Aserbajdsjans Ambassade i lys av Aserbajdsjans lover og reguleringer.

Fra 10.januar 2017 må reisende søke e-visum


Reisende må søke e-visum hvis de skal ha visum (forretning/turist/privat) for 1 innreise med inntil 30 dagers gyldighet. Visumavgift USD 20. For andre visumtyper må man søke på ambassaden. Se «visumtyper & krav» i menyen til høyre.

https://evisa.gov.az/en/ 

Hvis du trenger hjelp til å fylle ut og behandle ditt e-visum kan Comet hjelpe deg med dette mot et servicegebyr. Trykk på lenken nedenfor for å få tilgang til Comets forenklede søknadsskjema.

https://cometconsular.com/services/online-applications/azerbaijan/

Visum ved ankomst 

Statsborgere fra følgende land kan få visum (Gyldig 30 dager) ved ankomst på den internasjonale flyplassen i Aserbajdsjan fra 1. Februar 2016.

  • Singapore
  • Malaysia
  • Kina
  • Sør-Korea
  • Japan
  • Qatar
  • Bahrain
  • Oman
  • Saudi Arabia
  • Kuwait