Kvalitet og miljø

Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy angir de grunnleggende prinsipper som står for hvordan vi opptrer, og den innstilling vi har til vår virksomhet, slik at den service vi gir kundene våre skal oppfattes som den beste på markedet.

  • Vårt viktigste mål på kvalitet er kundenes tilfredshet med vår service.
  • Vi setter kontinuerlig tydelige angitte mål, og måler utfallet. Riktig kvalitet blir oppnådd når vi oppfyller målene.
  • Vi prioriterer forebyggende tiltak, og streber etter å gjøre feilfrie innsatser i alle ledd. Vi forteller om hvordan vi utfører arbeidet på riktig måte.
  • Vi vet at kvalitet er et personlig ansvar og en oppgave for oss alle. Kontinuerlig forbedring er en selvfølgelig arbeidsmåte innen Comet Consular Services.
  • Vår målsetning er at våre medarbeidere skal være stolte over å arbeide i selskapet, at selskapet kommuniserer med dem, lytter til dem og legger merke til deres meninger, likeledes at selskapet setter pris på dem og investerer i dem.

 

Miljøpolicy

Vi skal i hvert enkelt tilfelle og med utgangspunkt i kundens krav og Comets egne ressurser og forutsetninger arbeide for å:

  • Redusere miljøeffektene fra våre kjøretøyer.
  • Kontinuerlig forbedre virksomheten ut fra miljøsynspunkt.
  • Følge aktuell miljølovgivning, andre samfunnskrav og våre kunders krav.
  • Oppnå Comet Consular Services miljømål.
  • Sikre at våre innsatser styres av en sammenlagt vurdering av hva som er økonomisk rimelig, teknisk mulig og økologisk begrunnet.