Våre verdier

Vår misjon – om verden og vår plass i den

Informasjonssamfunnet har skapt et nytt, grenseløst forretningsliv, som domineres av globale markedsplasser, just-in-time logistikk og økende, hardere konkurranse. Men til tross for all ny teknikk og sosiale nettverk er det fortsatt kritisk viktig å være til stede, se virkeligheten, møte forretningspartnere ansikt til ansikt og signere avtaler.

En stadig mer sammenkoblet verden står i kontrast til en ofte tidkrevende, manuell visumbehandling. Stadig skiftende åpningstider, rutiner og regler hos ambassadene gjør det besværlig og tidkrevende for hver enkelt reisende å selv søke og få visum innvilget i tid til reisen. Vår forretningsidé er å tilby en service som unngår mesteparten av det tidsforbruk og utlegg den enkelte søknad medfører. Dette danner grunnlaget for vårt sentrale tilbud, det vi har kalt vår misjon:

Comet hjelper bedrifter og privatpersoner å reise til og gjøre forretninger på utenlandske markeder like enkelt og effektivt som hjemme. Vi åpner verden for deg og din bedrift.

Eller, litt kortere og mer kraftfullt:
Vi åpner verden

Vår visjon – en mer åpen verden

1985, det året Comet Consular Services startet sin virksomhet, er både nært og fjernt i vår historie. Den gangen ble informasjon og dokumenter hovedsakelig sendt via bud, brev og telex. Internett fantes ikke. Mobiltelefonene veide over fire kilo, og satt for det meste fastmonterte i biler. Verden var papirbasert og trådbundet. Vi var analoge.

I dag er Internett en selvfølgelighet over hele verden. Vi er oppkoblet, døgnet rundt. Til og med passene våre er snart helt og holdent integrerte i et globalt, elektronisk handels- og logistikksystem, takket være smarte chips og passive sendere. Vi er digitale vesener.

Det politiske landskapet forandres også kontinuerlig. Grenser faller, nye stater oppstår, regler forsvinner og nye kommer til. Dette påvirker oss og våre tjenester, og utfordrer oss til kontinuerlig forandring.

Vår visjon er et langsiktig mål, som beskriver vår framtidige posisjon på markedet og inspirerer oss i vår fortsatte utvikling:

Comet vil, som Nordens ledende servicepartner innen konsulær informasjon, dokument- og visumbehandling, bidra til et enklere og mer framgangsrikt forretningsliv i en mer åpen verden.