Algerie (Oslo)

Haag-konvensjonen
Ikke medlem av Haag-konvensjonen.

Kommentarer
Alle dokumenter som skal legaliseres, skal være stemplet av utenriksdepartementet.
Vær oppmerksom på at UD ikke kan attestere alle dokumenter direkte; visse dokumenter må være attestert av f. eks. notarius publicus før UD kan godkjenne dokumentet.

Obs:
Alle dokumenter må være på fransk. Comet kan bistå med oversettelse hvis nødvendig

Instansens behandlingstid (arbeidsdager)
1 til 2 dager.
Ferdig på dagen om konsuln er tilstede.

Instansens gebyrer
Handelsdokumenter NOK 600,– per dokument.
MERK AT COMETS GEBYRER KOMMER I TILLEGG!

Vi tar forbehold om endringer som ennå ikke er kommet oss i hende.