Chile (Oslo)

Haag-konvensjonen
Ikke medlem av Haag-konvensjonen.

Kommentarer
Chile har tiltrådt Haag-konvensjonen om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske dokumenter. I stedet for at dokumenter legaliseres av ambassade eller konsulat, utstedes en apostille av Fylkesmannen. De fleste dokumenter må være notarisert før Fylkesmannen kan utstede en apostille. Comet kan være behjelpelige med dette.

I Norge er det bare Fylkesmannen som har rett til å utstede en apostille.

Apostille
Utstedes av Fylkesmannen.

Instansens behandlingstid (arbeidsdager)
1 dag.

Instansens gebyrer
Apostillestempler er gratis.
MERK AT COMETS GEBYRER KOMMER I TILLEGG!

Vi tar forbehold om endringer som ennå ikke er kommet oss i hende.