Egypt (Oslo)

Haag-konvensjonen
Ikke medlem av Haag-konvensjonen.

Kommentarer
Handelsdokumenter skal være stemplet av handelskammeret.
Dokumentene må fremlegges i original.
Juridiske dokumenter skal være stemplet av notarius publicus og utenriksdepartementet.
Vær oppmerksom på at UD ikke kan attestere alle dokumenter direkte; visse dokumenter må være attestert av f. eks. notarius publicus før UD kan godkjenne dokumentet.
Dokumenten skal være på engelsk eller arabisk.
Islandske dokumenter skal legaliseres på Egyptens ambassade i Oslo.

Instansens behandlingstid (arbeidsdager)
ca. 1 dag

Instansens gebyrer
NOK 500,– per dokument.
MERK AT COMETS GEBYRER KOMMER I TILLEGG!

Vi tar forbehold om endringer som ennå ikke er kommet oss i hende.