Legalisering – hurtig og profesjonelt med Comet

Korrekt legaliserte forretningsdokumenter er grunnlaget for enhver internasjonal forhandling eller overenskomst. Vi hjelper deg med å legalisere forretningspapirer som eksportdokumenter, kontrakter og andre juridiske dokumenter, patentsøknader, legemiddelregistreringer og adopsjonspapirer. Våre legaliseringstjenester bidrar til at du kan gjøre internasjonale forretninger i full visshet om at dokumentene dine er lovlige og kan aksepteres av motparter på din destinasjon.

Mange dokumenter trenger stempling av flere instanser, som handelskammer, notarius publicus eller UD (Utenriksdepartementet), før de til slutt kan legaliseres hos den aktuelle ambassaden eller konsulatet. I enkelte tilfeller kan en randbemerkning være tilstrekkelig. Under alle omstendigheter tar det tid og ressurser når det dreier seg om å besøke gjeldende instanser. Ressurser som helt sikkert vil komme bedre til nytte i din kjernevirksomhet. Comet gjør legaliseringen bekvemt, hurtig og kostnadseffektivt.

Før dokumentene kan legaliseres, kan det være nødvendig å oversette dem av autoriserte oversettere, som er godkjent av de ulike instanser og myndigheter. Kontakt oss gjerne når du trenger oversettelser – vårt omfattende nettverk av autoriserte oversettere kan ta seg av alle typer oppdrag, til og fra alle verdens språk.

Vi tilbyr en profesjonell tjeneste som gjør legaliseringsprosessen enkel, kostnadseffektiv og bekvem. Vi har oppdatert informasjon vedrørende gjeldende regler og bestemmelser for alle verdens destinasjoner. Vi mottar og kontrollerer dokumentene dine, slik at de stemmer overens med kravene. Deretter sørger vi for at de blir behandlet hos relevante instanser og ambassader. Vi foretar utlegg for avgifter og dobbeltsjekker alt, før vi returnerer dokumentene dine ferdig stemplet og klare i henhold til dine instrukser. Og har du virkelig hastverk, kan vi også ordne slik at du kan hente dokumentene på flyplassen.

Instanser for legalisering

 

Legg merke til at informasjonen som presenteres her er generell og bare gjelder handelsdokumenter og juridiske dokumenter. Spesifikke krav og unntak kan komme i tillegg, avhengig av destinasjon og dokumenttype. I vår gratis informasjonstjeneste Comet InfoBook, får du full adgang til ytterligere informasjon vedrørende legalisering av dine søknadsdokumenter – søk i dag!