Priser

Enhver konsulær ordre er unik – også når det gjelder pris. Ambassadens gebyrer, visumtype, eventuelle behov for oversettelse, leveringsmuligheter, ekstra ventetid og andre uforutsette faktorer kan påvirke sluttprisen.

Se nedenfor standard prisliste for våre tjenester:

Price List NO 2019

Merk at konsulære gebyrer, leveringskostnader og bankutgifter ikke er inkludert i serviceavgiften. Vennligst kontakt vår Kundeservice for en mer detaljert pris for din ordre.

Verdifulle tjenester – til hvilken pris?

Våre tjenester har en spesifikk verdi som, for å gi et riktig perspektiv, må sammenlignes med de kostnader som oppstår for den som selv tar seg av hele visum- eller legaliseringsprosessen. Et typisk visumærende for den enkelte forretningsreisende omfatter mange tids- og ressurskrevendeprosesser:

  • Søke etter korrekt og oppdatert informasjon om regler og åpningstider
  • Søke etter og fylle ut korrekt visumsøknad
  • Reisetid og omkostninger for minst to ambassadebesøk
  • Ventetid på ambassaden
  • Visumavgift
  • Kostnader til kopier og bud

Disse oppgavene kan ta flere timer, og i blant dager midt i kontortiden, og kan ha direkte konsekvenser for din kjernevirksomhet. Hva er en hel og uforstyrret arbeidsdag verdt for deg?
Med Comet som din partner for konsulære tjenester, kan du i ro og mak bruke tid på din kjernevirksomhet, mens vi tar oss av detaljene i visumsøknadsprosessen.
Fordelen med å benytte Comet som din partner for konsulære tjenester, er at du får ett eneste kontaktholdepunkt for alle sakene dine. Dessuten får du bedre kostnadskontroll, enklere avgifts- og fakturabehandling og større trygghet.

Value for money