Algerie (Oslo)

Schengen
Ikke medlem av Schengen.

Kommentarer
Nordiske statsborgere må ha visum til forretnings- og turistreiser.
Danske statsborgere skal søke på ambassaden i København.
Baltiske statsborgere må ha visum til forretnings- og turistreiser.
Baltiske statsborgere uten permanent oppholdstillatelse i Norge skal søke på ambassaden i Warszawa.

Pass
Passet må være gyldig i minst 6 måneder etter at man har forlatt landet.

Provisorisk pass (nødpass)
Aksepteres.
Gyldighet: Se informasjon under Pass.

Vi tar forbehold om endringer som ennå ikke er kommet oss i hende.