Brasil (Oslo)

Schengen
Ikke medlem av Schengen.

Kommentarer
Nordiske statsborgere trenger IKKE visum til forretnings- og turistreiser.
Nordiske statsborgere kan oppholde seg i landet i 90 dager uten visum.
Baltiske statsborgere må ha visum til forretnings- og turistreiser.
Man må være bosatt i Sverige og ha permanent oppholdstillatelse i Sverige for å kunne søke om visum på ambassaden i Stockholm.
Oppholdstillatelsen må være gyldig i minst 6 måneder etter at man har forlatt Brasil.

Pass
Passet må være gyldig i minst 6 måneder etter at man har forlatt landet.

Provisorisk pass (nødpass)
Aksepteres.
Gyldighet: Se informasjon under Pass.

Vi tar forbehold om endringer som ennå ikke er kommet oss i hende.