Kina (Oslo)

Schengen
Ikke medlem av Schengen.

Kommentarer
Nordiske statsborgere må ha visum til forretnings- og turistreiser.
Baltiske statsborgere må ha visum til forretnings- og turistreiser.
OBS! Ambassaden overfører ikke visum fra et pass til et annet. Man må søke om et nytt visum.
Macao:
Nordiske og baltiske statsborgere kan oppholde seg i Macao i 90 dager uten visum.

Pass
Passet må være gyldig i minst 6 måneder etter at man har forlatt landet.

Provisorisk pass (nødpass)
Aksepteres.
Gyldighet: Se informasjon under Pass.

Vi tar forbehold om endringer som ennå ikke er kommet oss i hende.