Russland (Oslo)

Schengen
Ikke medlem av Schengen.

Kommentarer
Alle europeiske statsborgere trenger visum ved reise til Russland (gjelder ikke innehavere av gyldig diplomatpass eller passasjerer på cruiseskip).

Hvis oppholdet i Russland overstiger 7 arbeidsdager, må den reisende offisielt registrere seg. Den inviterende parten i Russland er ansvarlig for å registrere deg på en addresse i Russland (kan gjøres på postkontor eller det lokale migrasjonskontoret). Hvis man bor på hotell vil man bli registrert på hotellets addresse. VIKTIG: ta vare på registreringsbeviset fra migrasjonsmyndighetene helt til man har forlatt landet.

Obs! Alle ikke-norske statsborgere må vedlegge oppholdstillatelse eller bostedsattest fra Folkeregisteret (Skattekontoret). Alle EU-borgere kan legge ved kopi av oppholdstillatelsen. Alle ikke-EU borgere må legge ved oppholdstillatelse i original.

Pass
Passet må være gyldig i minst 6 måneder etter at man har forlatt landet.
Passet må inneholde minst ett rent dobbeltoppslag (2 sider).
Skadede eller istykkerrevne pass aksepteres IKKE av ambassaden.

Provisorisk pass
Aksepteres

Vi tar forbehold om endringer som ennå ikke er kommet oss i hende.