Visum med Comet – en enkel, kostnadseffektiv og pålitelig tjeneste

Strenge innreiseregler og handelshindringer setter den forretningsreisende på tålmodighetsprøve, spesielt når tiden er knapp. Til tross for at verden blir stadig mer brukervennlig i mange henseender, er det fortsatt tidkrevende og komplisert å søke om, og å få visum.

Vi vet at tid er av aller største betydning, både for bedrifter og for den enkelte forretningsreisende. Vår idé er å fjerne sentrale stress- og usikkerhetselementer i forbindelse med utenlandsreisen ved å lette og forenkle visumprosessen så godt det går. Med Comet som partner skaper du forutsetninger for et bekymringsfritt forretningsliv.

Våre tjenester omfatter alle aspekter av din visumsøknad. Vi har kontinuerlig oppdatert informasjon om blanketter, regler og rutiner for destinasjoner over hele verden. Vi gir informasjon og veiledning om hvordan søknaden din skal fylles ut, og minner deg på passbilder, vedlegg og innbydelser om så kreves. Vi kontrollerer at søknaden din stemmer med dine opplysninger og ambassadens krav, står i kø, betaler visumavgifter, henter ut reisedokumentene dine og foretar en siste kontroll før vi sender dem til deg, enten med vår egen transport eller via rekommandert brev. Dersom det virkelig haster, kan vi også ordne slik at du kan hente reisedokumentene på flyplassen.

Legg merke til at informasjonen som presenteres her er generell. Spesifikke krav og unntak kan komme i tillegg, avhengig av destinasjon og hvilken visumtype det gjelder. I vår gratis informasjonstjeneste Comet InfoBook, får du full adgang til ytterligere informasjon, inklusive søknadsdokumenter og kompletterende dokumenter – søk i dag!