Start

Visum

Comet hjälper företag och privatpersoner att resa till och verka på utländska marknader lika enkelt och effektivt som i hemlandet.
We open the World.
Välj destination

Kina
Ryssland
Indien
Saudiarabien
Kuba
Nigeria

Legalisering

Vi hjälper dig att legalisera affärsdokument och andra handlingar genom olika rättsliga instanser så att du kan genomföra affärer på din internationella destination med fullt förtroende.
Välj destination

Egypten
UAE
Libyen
Saudiarabien
Syrien
Brasilien

Översättningar

Vi erbjuder professionell översättning av alla slags affärsdokument och intyg, till och från världens alla språk. Vi kan hantera alla slags uppdrag tack vare ett omfattande nätverk av auktoriserade översättare med specialkunskaper från en rad branscher.

 

Starta ditt översättningsuppdrag här >>Global Compact - SupportGBTA member