Visum till Azerbajdzjan

Visum till Azerbajdzjan

Efterfrågan på visum till Azerbajdzjan har blivit allt större på senare år. För att förbättra servicen till personer som söker visum har Azerbajdzjans ambassad i Sverige följt andra länders exempel och valt att utnyttja Comet Consular Services, som har stor erfarenhet på området.

Comet Consular Services är ansvarig för mottagandet av visumansökningar för besök i Republiken Azerbajdzjan från vanliga passinnehavare som är medborgare i Sverige, Norge eller Finland, samt från medborgare i andra länder som har permanent uppehållstillstånd i Sverige, Norge eller Finland (studietillstånd eller arbetstillstånd för längre tid), och kommer att ta emot visumavgifter på vägnar av Azerbajdzjans ambassad samt återlämna behandlade visumansökningar.

Personer som innehar diplomatpass måste lämna sin ansökan direkt till Azerbajdzjans ambassad i Stockholm.

Comet Consular Services medverkar inte vid bedömningen av ansökningar och tillhörande beslutsfattande. Om ett visum ska beviljas eller inte, och vilken typ av visum ska beviljas, liksom visumets giltighetstid, antalet inresor och vistelsens längd, beslutas av Azerbajdzjans ambassad utgående från gällande lagar och bestämmelser i Azerbajdzjan.

E-visa för singelvisum introduceras
från och med den 10 januari 2017 


Singelvisum (affärsvisum/turist/privat) giltiga max 30 dagar måste sökas online. Avgift 20 USD. Alla andra visumtyper måste sökas via ambassaden. Under rubriken ”Typer av visum” kan ni se kraven för dessa.Visa fee 20 USD.

https://evisa.gov.az/en/ 

Om ni behöver hjälp med att fylla i och handlägga er e-visa ansökan så kan Comet Consular Services assistera er med det för en extra serviceavgift. Klicka på länken nedan för att komma till Comets e-visa sida.

https://cometconsular.com/services/online-applications/azerbaijan/ 

 

 

Visum vid ankomst

Medborgare från följande länder kan få visum vid ankomst (giltigt max 30 dagar) till International Airport of Azerbaijan från och med den 1 februari 2016

  • Singapore
  • Malaysia
  • Kina
  • Sydkorea
  • Japan
  • Qatar
  • Bahrain
  • Oman
  • Saudiarabien
  • Kuwait