Egypten (Stockholm)

Haagkonventionen
Tillhör inte Haagkonventionen.

Kommentarer
– Alla dokument som ska legaliseras måste komma från ett svenskt företag eller ha någon relation till ett svenskt företag.
– Ambassaden vill ha 1 kopia på samtliga dokument som ska legaliseras.

  • Handelsdokument måste vara stämplade av Handelskammaren.
  • Det måste framgå att godset kommer från ett EU-land annars kan ambassaden inte legalisera dokumenten.
  • Ambassaden kräver att samtliga sidor i ett dokument stämplas av Handelskammaren (gäller endast handelsdokument).
  • Samtliga juridiska dokument måste legaliseras av Notarius Publicus och Utrikesdepartementet.

  • Isländska handlingar ska legaliseras på Egyptens ambassad i Oslo.

Instansens avgifter
– Legaliseringsavgift för handelsdokument: SEK 580:- per dokument.
– Legaliseringsavgift för juridiska dokument: SEK 580:- per dokument.

OBSERVERA ATT COMETS AVGIFTER TILLKOMMER!

Instansens behandlingstid (arbetsdagar)
4 dagar.

Med reservation för ändringar som ännu inte kommit oss tillhanda.