Förenade Arabemiraten (Stockholm)

Haagkonventionen
Tillhör inte Haagkonventionen.

Kommentarer
-Ambassaden i Stockholm kan ENDAST legalisera dokument från Sverige, Danmark och Finland. Övriga dokument sänds till Förenade Arabemiratens ambassad i Berlin. (se info under fliken för denna ambassad).
-OBS! Isländska dokument skall stämplas på Förenade Arabemiratens ambassad i London.
-Handelsdokument ska före legalisering stämplas av Handelskammaren.
-Alla övriga dokument som ska legaliseras måste vara stämplade av Utrikesdepartementet.
-Tänk på att UD inte direkt kan bestyrka alla handlingar, vissa handlingar måste vara bestyrkta av t ex Notarius Publicus innan UD kan godkänna dokumentet.

-Varje faktura som ska legaliseras ska ha sitt eget ursprugscertifikat. Det går alltså inte att lämna in två fakturor och ett ursprungscertifikat.
Det går inte att enbart legalisera ett ursprungscertifikat, man måste bifoga en faktura och även den blir legaliserad.
– Ambassaden vill ha 1 kopia av varje dokument efter att Notarius Publicus och Utrikesdepartementet har bestyrkt dem.
OBS!
-Danska och finska dokument som är stämplade av Handelskammaren måste även vara legaliserade av Utrikesdepartementet i respektive land.

Instansens avgifter
Nedanstående är ungefärliga priser, exakt pris får vi från ambassaden vid inlämnandet.
– Skolbetyg är SEK 390:-
– Personbevis, vigselbevis är SEK 390:-
– Läkemedelsintyg, CPP är SEK 390:-
– Ursprungscertifikat är SEK 390:-
– TWIMC är SEK 390:-
– Fullmakt är SEK 5200:-
– Registreringsbevis är SEK 5200:-
– Överlåtelsehandlingar är SEK 5200:-
– Patent intyg är SEK 5200:-
– Uppdragshandlingar/Assignment är SEK 5200:-
– Free sales cerificate är SEK 5200:-
– Avgiften för Fakturor beräknas av ambassaden.  

PLEASE NOTE THAT THE ABOVE PRICES ARE INDICATIVE AND DO NOT INCLUDE COMET FEES. 

Instansens behandlingstid (arbetsdagar)
.

Med reservation för ändringar som ännu inte kommit oss tillhanda.