Libyen (Stockholm)

Haagkonventionen
Tillhör inte Haagkonventionen.

Kommentarer
– Juridiska dokument måste vara stämplade av Utrikesdepartementet.
– Handelsdokument måste vara stämplade av Handelskammaren.
– Alla dokument som ska legaliseras måste lämnas in i original.
– 1 kopia på varje dokument som ska stämplas till ambassaden måste bifogas.
– Vid legalisering av c/o så måste man bifoga en kopia på fakturan.
– Isländska dokument måste legaliseras på Libyens ambassad i London.

Följebrev
Följebrev ska bifogas.
Går man via Comet så ordnar vi det.

Instansens avgifter
– Legaliseringsavgift: SEK 180:- styck.
– För fakturor och c/o tar konsulatet 1 promille av faktura beloppet i legaliseringsavgift.

OBSERVERA ATT COMETS AVGIFTER TILLKOMMER!

Instansens behandlingstid (arbetsdagar)
1 – 3 veckor

Med reservation för ändringar som ännu inte kommit oss tillhanda.