Saudiarabien (Stockholm)

Haagkonventionen
Tillhör inte Haagkonventionen.

Kommentarer
– Allmänna och juridiska dokument måste vara stämplade av Utrikesdepartementet.
– Tänk på att UD inte direkt kan bestyrka alla handlingar, vissa handlingar måste vara bestyrkta av t ex Notarius Publicus innan UD kan godkänna dokumentet.

  • Ursprungscertifikat och fakturor ska stämplas av Handaleskammaren alla andra dockument ska stämplas av Utrikesdepartementet.
  • Se nedan vad som är minimikrav vid legalisering av handelsdokument, man måste dock alltid bifoga en kopia på fakturan som hör till ordern. Fakturan måste vara stämplad av Handelskammaren.
    Konsulatet vill ha en kopia på varje dokument som ska legaliseras. Om det är flera likadana dokument räcker det med en kopia.
    Ambassaden i Sverige kan även legalisera dokument som avser Qatar, Bahrain, Oman och i vissa fall Yemen, (ej finska dokument för Yemen).
    Ambassaden i Sverige kan även legalisera isländska dokument.

Betyg/diplom
– Betyg från gymnasiet kan legaliseras på ambssaden i Stockholm.
– Betyg från högskola eller univeristet måste legaliseras av Utrikesdepartementet och Saudiarabiens ambassad, Cultural Mission, beläget i Berlin därefter Saudiarabiens ambassad beläget i Stockholm.
Legalisering på Cultural Mission i Berlin har en behandlingstid som ligger på 4 veckor upp till 3 månader. För att få betyget/diplomat legaliserat kräver Cultural Mission följande;
– kopia på pass
– kopia på arbetskontraktet
– kopia på Iqama (uppehållstillståndet) om ett sådant finns samt ett förklarande följebrev där det framgår varför detta dokument skall legaliseras och kontaktuppgifter.

Comet kan vara behjälplig med detta brev. Ambassaden kräver även att betyget skall ha minst en kontaktperson och dennes kontaktuppgifter så att de kan verifiera dokumentets äkthet. Återfinns ingen kontaktperson på dokumentet kan man skriva in det i det förklarande följebrevet.

Enjazit
Alla måste fylla i en blankett på Ministry of Foreign Affairs hemsida. För att påskynda processen så rekommenderar Ambassaden dock starkt att Comet Consular ombesörjer ifyllnad av denna blankett. 

https://enjazit.com.sa/
Comet kan ombesörja ifyllnad av ovanstående blankett
SEK 500:- per dokument (exkl.moms)
Observera att Enjazit tar ut en kostnad på USD 10

Registreringsbevis
– Utdrag från Bolagsverket i Sverige, kopia går bra.
– Undantag gäller för legalisering av diplom/betyg, då behövs inget registreringsbevis.

Comet kan beställa registreringsbevis.
SEK 200:- (exkl.moms)
Observera att Bolagsverket tar ut en avgift på SEK 100;-

Ursprungscertifikat
Vid legalisering av Ursprungscertifikat måste man även bifoga en faktura.
– Allt måste legaliseras av Handelskammaren.
– Stämplarna från Handelskammaren på fakturan måste vara i orginal. (Ambassaden behöver inte legalisera fakturan, den är bara underlag).

Instansens avgifter
Legaliseringsavgift: USD 10 per dokument 
OBSERVERA ATT COMETS AVGIFTER TILLKOMMER!

Instansens behandlingstid (arbetsdagar)
1 till 2 dagar.

Med reservation för ändringar som ännu inte kommit oss tillhanda.