Syrien (Danderyd)

Haagkonventionen
Tillhör inte Haagkonventionen.

Kommentarer
Handelsdokument måste vara stämplade av Handelskammaren.
Juridiska dokument måste vara stämplade av Notarius Publicus och Utrikesdepartementet.
Danska dokument måste stämplas av danska instanser.
Norska dokument måste stämplas av norska instanser.
Finska dokument måste stämplas av finska instanser.
Ambassaden legaliserar handelsdokument i set, d. v. s. INTE var och en för sig utan ursprungscertifikat och faktura måste legaliseras tillsammans.
Ambassade accepterar isländska dokument.

Följande text måste ordagrant framgå på fakturan:
This invoice is authentic and the only one issued for the described goods.
All components of the goods described above are manufactured or prepared by (the same country mentioned in the Certificate of Origin).
No raw materials of Israeli origin are used in manufacturing the goods described above.
We declare with full responsibility that we are not represented in Syria and that Syria is not included in the territory of any other agent who benefits in any way from any commission on our products exported to Syria.

Instansens avgifter
Certificate of Origin kostar 381 SEK :-
För vissa dokument får man reda på ambassadens avgift först när dokumentet lämnats till ambassaden.
Uträkning av kostnader finns på  http://www.syrianembassy.se  
Observera att även SEK 170:- + moms tillkommer då ambassadens avgift måste betalas in via bank.
OBSERVERA ATT COMETS AVGIFTER TILLKOMMER!

Instansens behandlingstid (arbetsdagar)
4-5 dagar. Just nu kan behandlingstiden variera.

Med reservation för ändringar som ännu inte kommit oss tillhanda.