Legalisering – snabbt och professionellt med Comet

Korrekt legaliserade affärsdokument är grunden för varje internationell förhandling eller överenskommelse. Vi hjälper dig att legalisera affärshandlingar så som exportdokument, kontrakt och andra juridiska handlingar, patentansökningar, läkemedelsregistreringar och adoptionshandlingar. Våra legaliseringstjänster bidrar till att du kan bedriva internationella affärer i full förvissning om att dina dokument är lagenliga och kan accepteras av motparter på din destination.

Många dokument kan behöva stämplas av flera instanser så som Handelskammaren, Notarius Publicus eller Utrikesdepartementet innan de slutligen kan legaliseras hos den aktuella ambassaden eller konsulatet. I vissa fall är det förenklade Apostille-förfarandet tillräckligt. I alla händelser tar det tid och resurser i anspråk att själv besöka berörda instanser, resurser som helt säkert kommer till bättre nytta i din kärnverksamhet. Comet gör legalisering till en snabb och kostnadseffektiv bekvämlighet.

Innan dokumenten kan legaliseras kan de behöva översättas av auktoriserade översättare som godkänts av de olika instanserna och myndigheterna. Kontakta oss gärna för dina översättningsbehov – vårt omfattande nätverk av auktoriserade översättare kan hantera alla slags uppdrag, till och från världens alla språk.

Vi erbjuder en professionell tjänst som gör legaliseringsprocessen enkel, kostnadseffektiv och bekväm. Vi tillhandahåller uppdaterad information gällande regler och bestämmelser för världens alla destinationer. Vi tar emot och kontrollerar dina dokument så att de överensstämmer med kraven och handlägger dem sedan hos relevanta instanser och ambassader, vi gör utlägg för avgifter och dubbelkollar allt innan vi returnerar dina dokument stämplade och klara enligt dina instruktioner. Och har du riktigt bråttom kan vi också ordna så att du kan hämta upp dina dokument på flygplatsen.

Instanser för legalisering

Observera att informationen som presenteras här är generell och endast avser handelsdokument och juridiska handlingar. Specifika krav och undantag kan tillkomma beroende av destination och dokumenttyp. I vår kostnadsfria informationstjänst Comet InfoBook får du full tillgång till utökad information gällande ditt legaliseringsärende – ansök idag!