Klarspråkiga affärer – Comet översätter

Kontrakt, överenskommelser, intresseförklaringar, presentationer och andra affärsstödjande dokument är hårdvaluta i allt slags företagande på internationell nivå. I anslutning till visumansökan eller legalisering av dokument – eller för vilket dokument som helst som ska läsas av utländska mottagare på deras eget språk – krävs snabb och professionell översättning.

Comet Consular Services erbjuder professionella översättningstjänster genom ett omfattande nätverk av auktoriserade översättare, till och från världens alla språk. Många uppdrag kräver dessutom specialkunskaper för att översättningen ska nå hög kvalitet. Våra översättare är särskilt insatta i handels- och juridiska termer och har erfarenhet från typiska exportindustribranscher som fordons-, sjöfarts- och läkemedelsindustrierna.

Våra översättare är förstås också auktoriserade av de ambassader och olika officiella instanser som berörs då ditt ärende ska genomgå legalisering eller ingå som bilaga till visumansökan.

Våra översättningstjänster erbjuds ad hoc för enstaka uppdrag eller som en nödvändig del av ditt visum- eller legaliseringsuppdrag. Vi kan också erbjuda långsiktigt kontrakterade tjänster för återkommande uppdrag. Kontakta Comet Kundtjänst för ytterligare information om våra översättningstjänster och handläggning av just ditt ärende.

Är du redo att starta ett översättningsuppdrag? Påbörja ditt ärende här!