Priser

Priser – servicearvoden

Varje enskilt visumärende är unikt när det gäller ambassadsavgifter, översättningskrav, leveransmetoder och ytterligare faktorer som kan påverka.

Vänligen se vår standardprislista för tjänster vi erbjuder:

Price List Sweden

Observera att ambassads- samt konsulatsavgifter, leveranskostnader samt bankavgifter inte är inkluderade i priserna. Vänligen kontakta vår Customer Services för mer detaljerad information gällande just Ditt ärende.

Värdefulla tjänster – till vilken kostnad?

Våra tjänster har ett specifikt värde som – för att ge rätt perspektiv – ska jämföras med de kostnader som uppstår för den som själv hanterar hela visum- eller legaliseringsprocessen. Ett typiskt visumärende för en enskild affärsresenär omfattar många tids- och resurskrävande moment:

  • Söka efter korrekt och uppdaterad information om regler och öppettider
  • Söka efter och fylla i korrekt visumansökan
  • Restid och omkostnader för minst två ambassadbesök
  • Väntetid på ambassaden
  • Visumavgift
  • Kostnader för kopior och bud

Dessa göromål kan ta flera timmar och ibland dagar i anspråk på värdefull kontorstid, ofta med omedelbara konsekvenser för din kärnverksamhet. Vad är en hel och ostörd arbetsdag värd för dig? Med Comet som din partner för konsulära tjänster kan du i lugn och ro ägna dig åt din huvudsakliga verksamhet medan vi tar hand om de handgripliga detaljerna i visumprocessen.

Value for money