Våra värderingar

Vår mission – om världen och vår plats i den

Informationssamhället har skapat ett nytt gränslöst affärsliv som domineras av globala marknadsplatser, just-in-time-logistik och allt hårdare konkurrens. Men trots all ny teknik och sociala nätverk är det fortfarande kritiskt viktigt att vara på plats, att se verkligheten, att möta affärspartners ansikte mot ansikte och sätta signaturer på avtal.

En allt mer uppkopplad värld står i kontrast till en ofta tidsödande manuell visumhantering. Ständigt skiftande öppettider, rutiner och regler på ambassaden gör det besvärligt och tidsödande för den enskilde resenären att själv söka och få visum beviljat i tid till resan. Vår affärsidé är att erbjuda en service som undviker merparten av de tidsförluster och utlägg den egna ansökan medför. Det är grunden för vårt centrala erbjudande, det vi kallar vår mission:

Comet hjälper företag och privatpersoner att resa till och verka på utländska marknader lika enkelt och effektivt som i hemlandet. Vi öppnar världen för dig och ditt företag.

Eller, lite kortare och mer kärnfullt:

Vi öppnar världen

Vår vision – en öppnare värld

1985, det år Comet Consular Services startade sin verksamhet, är både nära och fjärran i vår historia. Då skickades meddelanden och dokument huvudsakligen via bud, brev och telex. Internet fanns inte. Mobiltelefoner vägde fyra kilo och satt mestadels fastmonterade i bilar. Världen var pappersbaserad och trådbunden. Vi var analoga.

Idag är Internet en självklarhet över hela världen. Vi är uppkopplade, dygnet runt. Till och med våra pass är snart helt och hållet integrerade i ett globalt elektroniskt handels- och logistiksystem tack vare smarta chips och passiva sändare. Vi är digitala varelser.

Det politiska landskapet förändras också ideligen. Gränser faller, nya stater uppstår, regler försvinner och tillkommer. Det påverkar oss och våra tjänster, och utmanar oss till ständig förändring.

Vår vision är ett långsiktigt mål som beskriver vår framtida position på marknaden och inspirerar oss i vår fortsatta utveckling:

Comet ska som Nordens ledande servicepartner inom konsulär information, dokument- och visumhantering bidra till ett enklare och framgångsrikare företagande i en öppnare värld.