Indien (Stockholm)

Schengen
Tillhör inte schengen.

Kommentarer
– Nordiska medborgare behöver visum för affärs- och turistresa.
– Baltiska medborgare behöver visum för affärs- och turistresa.
– Lettiska medborgare måste ansöka om visum via Cox & Kings i Lettland

Pass
– Passet måste vara giltigt i minst 6 månader vid ansökningstillfället.

Provisoriskt pass (Nödpass)
– Accepteras.
– Giltighet: se information under Pass.

Med reservation för ändringar som ännu inte kommit oss tillhanda.