Island (Stockholm)

Schengen
Tillhör schengen.

Kommentarer
Medlem i Schengen. Länderna inom Schengenområdet har slopat gränskontrollerna mellan sina territorier. Trots detta krävs vid resor inom Schengenområdet att man har med sig antingen ett pass eller ett särskilt nationellt id-kort.

Med reservation för ändringar som ännu inte kommit oss tillhanda.