Kina (Stockholm)

Schengen
Tillhör inte schengen.

Kommentarer
– Nordiska medborgare behöver visum för affärs- och turistresa.
– Baltiska medborgare behöver visum för affärs- och turistresa.

OBS!
– Ambassaden överför inte visum från ett pass till ett annat. Man måste ansöka om ett nytt visum.

Macao:
– Nordiska och Baltiska medborgare får stanna i Macao i 90 dagar utan visum.

Pass
– För 1 inresa ska passet vara giltigt i minst 6 månader efter inlämning på ambassad.
– För 2 inresor ska passet vara giltigt i minst 9 månader efter inlämning på ambassad.
– För multipla inresor 6 månader ska passet vara giltigt i minst 9 månader efter inlämning på ambassad.
– För multipla inresor 12 månader ska passet vara giltigt i minst 1,5 år efter inlämning på ambassad.
– Passet måste innehålla minst ett rent dubbeluppslag (2 sidor).
– Tänk på att ett sprucket eller trasigt pass är en ogiltig handling.

Provisoriskt pass (Nödpass)
– Accepteras.
– Giltighet: se information under Pass.

Med reservation för ändringar som ännu inte kommit oss tillhanda.