Saudiarabien (Stockholm)

Schengen
Tillhör inte schengen.

Kommentarer
Nordiska medborgare behöver visum 
Baltiska medborgare behöver visum
Baltiska medborgare kan inte söka visum på ambassaden i Stockholm.
Medborgare från Litauen skall söka visum på ambassaden i Danmark, och medborgare från Estland och Lettland skall söka visum på ambassaden i Finland.

OBS! För att erhålla visum så krävs det alla sökande genomgår biometriska rutiner. Detta görs av en agent, Saudi Arabia Visa Service Center (VFSTASHEEL) och den sökande måste personligen boka tid för detta.Länk: https://www.vfstasheel.com/ 
Comet kan endast vara behjälplig med förhandsgranskning och legalisering av dokument. Se beställningsedel för en lista av de tjänster som Comet erbjuder i samband med visumansökningar till Saudiarabien. 

Pass
Passet får inte innehålla några Israelstämplar.
Passet måste vara giltigt i minst 6 månader efter det att man lämnat landet.

Provisoriskt pass (Nödpass)
Accepteras inte.

Med reservation för ändringar som ännu inte kommit oss tillhanda.